506 718 396

ZASADY OFERTOWANIA, WYCENY I REKLAMACJI

 • Oferty wystawiane są przez właścicieli firmy SRU S.C. lub ich pracowników. Firma SRU S.C. jest właścicielem zakładu WaterCut. Oferty zawsze wysyłane są z adresu mailowego info@watercutpro.pl
 • Podane ceny w ofercie są cenami netto i tylko dla jednorazowo podanej ilości zamówienia, rodzaju materiału i jakości cięcia zawartej w ofercie. Jeżeli jakość cięcia nie została wymieniona przyjmuje się, że cięcie odbędzie się w przyjętej powszechnie skali w najpopularniejszej jakości Q2.
 • W ofercie zaznaczono czy wycena dotyczy samego ciecia czy cięcia z materiałem. Jeżeli tak nie jest przyjmuje się że wycena dotyczy samego cięcia, bez materiału.
 • Podana cena nie zawiera kosztów transportu, kosztów przechowywania nieodebranego materiału, detali i jest każdorazowo ustalana indywidualnie.
 • Oferta cenowa i terminowa wykonywana jest w oparciu o przesłane rysunki przez klienta. W pierwszej kolejności w oparciu o rysunki zapisane w plikach w krzywych (DXF, DWG), w drugiej kolejności w innych (pdf, jpg, inne). – Firma SRU S.C. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rysunkach dostarczonych przez klienta.
 • Cena oraz termin realizacji zamówienia jest ustalany zawsze indywidualnie. Oferta ważna jest 3 dni od chwili wysłania oferty mailem lub pisemnie. 
 • Realizacja zamówienia następuje od chwili opłacenia FV pro forma lub wysłania zamównienia w oparciu na otrzymaną ofertę. Realizacja zamówienia oraz termin jego wykonania zaczyna się od chwili dostarczenia materiału przez klienta, chyba, że inaczej zaznaczono w zamówieniu.
 • Klient zobowiązany jest sprawdzić czy podany w ofercie materiał, jakość cięcia, ilości i termin realizacji  jest zgodny z jego oczekiwaniami. Brak odpowiedzi uważany będzie za cichą akceptację.
 • Odpady produkcyjne pozostaną własnością firmy SRU S.C., chyba że zaznaczono inaczej w zamówieniu. Odpady produkcyjne które są własnością klienta powinny zostać odebrane z zakładu WaterCut wraz ze zrealizowanym zamówieniem. Po 30 dniach od daty wykonania zlecenia i nieodebrania uznamy odpady za porzucone i zutylizujemy je bez wezwania do odbioru.
 • Otrzymanie atestu hutniczego dla danego materiału który będzie użyty podczas realizacji zamówienia należy zgłosić przed jego realizacją.
 • Realizacja zamówienia wykonana będzie z dokładnością do 1mm każdej z krawędzi, chyba że zaznaczono inaczej w zamówieniu.
 • Zakład WaterCut, oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia w materiale, spowodowane procesem obróbki, wadami fabrycznymi, specyfiką materiału lub jego kruchością. Zamówienie realizowane jest w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Staramy się zawsze informować o ewentualnych problemach związanych z obróbką danego materiału. Złożenie zamówienia oznacza akceptację. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość materiału i jego specyfikę, pęknięcia materiału podczas cięcia, rozwarstwienia, kruchość materiału, podatność na zniszczenia powierzchni, rysy na materiale wynikające z procesu obróbki, wielkość i jakość stożkowania.
 • Palety, na których przechowywany i wysyłany jest materiał, są opakowaniami zwrotnymi. Firma SRU S.C. może żądać zwrotu palet w terminie do 30 dni od chwili wystawienia FV. Zastrzegamy sobie prawo do wystawienia faktury sprzedaży palety w kwocie 50 zł/netto.
 • Firma SRU S.C. nie odpowiada za zniszczenia detali, materiału podczas transportu przez firmy kurierskie lub transportu klienta. Należy zawsze sprawdzić wycięte detale przed odbiorem.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację bezwarunkowego odbioru zamówionych materiałów. W przypadku niedobierania lub odmowy odbioru zamówienia po 30 dniach zostanie wystawiona FV z nakazem pokrycia pełnej ceny wysokości zamówienia.
 • Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru/ detali pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia dostawcy o wykrytych niezgodnościach. Reklamacje powinny być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty odbioru towaru.
 • Reklamacje będą rozpatrywane tylko w oparciu o towar/ detale w stanie takim jak zostały zrealizowane (bez dalszej późniejszej obróbki).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty nabywcy wynikające ze złożonej reklamacji.
 • Reklamacje muszą być składane pisemnie wysyłane pocztą na adres firmy lub mailowo zaznaczając numer zamówienia lub datę zamówienia, rodzaj materiału, ilość reklamowanych detali, opis powodu składania reklamacji oraz propozycję rozwiązania problemu.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad i warunków informacyjnych zawartych w tej ofercie.